ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΤΙΝΑΣ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ‏

Posted: Σεπτεμβρίου 26, 2014 in Μας ήρθε, ΟΤΑ
Ετικέτες: ,

– το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει συζητήσει επ’ αυτού και έχει διατυπώσει την αντίθεση του στην εφαρμογή της.

-η διαδικασία εντοπισμού πλαστών πτυχίων –που επικαλείται το ΥΠΜ- είναι άλλη διαδικασία,

– είμαστε διαχρονικά υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας

-ο επανέλεγχος των συμβάσεων είναι απολύτως προσχηματικός και συνδέεται ευθέως…. δεσμεύσεις για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων

-Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου αποφασίζει την μη παροχή στοιχείων

Διαβάστε ολόκληρη την

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΤΙΝΑΣ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ,

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (25/9/2014) ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

 

Την τελευταία εβδομάδα παρακολουθούμε μία εκτεταμένη προσπάθεια του ΥΔΜ, αφενός να προχωρήσει με κάθε τρόπο στην εφαρμογή του Άρθρου 42 Ν. 4250/2014 και αφετέρου να εμφανίσει ότι Δήμαρχοι, οι υπηρεσίες των Δήμων και οι εργαζόμενοι που διαφωνούν με την εφαρμογή των παραπάνω, ηγούνται προσπάθειας συγκάλυψης παρανομιών, πλαστών δικαιολογητικών και ανομίας στους ΟΤΑ.

Η όλη αυτή προσπάθεια μαζί με τα σχετικά με την αξιολόγηση με βάση προκαθορισμένα ποσοστά, αποτελεί –κατά την γνώμη μας – την επικοινωνιακή βιτρίνα της επιχείρησης εξεύρεσης 5.500 δημοσίων ή δημοτικών υπαλλήλων προς απόλυση προκειμένου να επιτευχθούν σχετικοί μνημονιακοί στόχοι.

Για τους νεότερους συναδέλφους, θυμίζω ότι:

Η μετατροπή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στο δημόσιο τομέα από ορισμένου σε αορίστου χρόνου πραγματοποιήθηκε με διάφορες επιμέρους ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και μεμονωμένα, στη βάση δικαστικών αποφάσεων.

Ωστόσο, η πιο “μαζική” διαδικασία μετατροπής υπήρξε το ΠΔ 164/2004 (γνωστό και ως “διάταγμα Παυλόπουλου”), με το οποίο εντάχθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 της ΕΕ, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου.

Η μεταφορά της ως άνω Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο έγινε μόνο κατόπιν σημαντικής κωλυσιεργίας και με μεγάλες παλινωδίες και στρεβλώσεις

Με το εν λόγω ΠΔ απαγορεύτηκαν οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου (εφ’ όσον υπέκρυπταν σχέση εξαρτημένης εργασίας). Και επιπλέον, ως μεταβατική ρύθμιση, προβλέφθηκε ότι : Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου ή άλλες σχέσεις, εφ’ όσον κρινόταν ότι υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, που βρισκόταν σε ισχύ κατά την έκδοση του εν λόγω ΠΔ, μετατρέπονταν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του οικείου φορέα (Δημοτικά Συμβούλια) και, τελικά, οριστική έγκριση από το ΑΣΕΠ

(Οι φάκελοι είχαν κατατεθεί το 2004 και οι προσλήψεις έγιναν το 2006, συνολικά 35.000 άτομα από τα οποία οι 11.500 στους δήμους. Επί ενάμιση χρόνο, το ΑΣΕΠ εξέταζε τους φακέλους των εργαζομένων)

Με όλες τις αδυναμίες του – τόσο εγγενείς όσο και κατά τη στρεβλή εφαρμογή του – το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα πρέπει συνολικά να αποτιμηθεί θετικά, αφού έδωσε “ανάσα” στους – έστω περιορισμένους – εργαζόμενους που υπήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής του. Εδώ και δέκα χρόνια, περίπου 35.000 εργαζόμενοι έπαψαν να είναι όμηροι του εκάστοτε αρμόδιου για την πρόσληψή τους και να ζουν υπό ένα διαρκές καθεστώς ανασφάλειας. Επιπλέον, επί μία δεκαετία υπηρετούν κανονικά στους Δήμους.

Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (κατά το στάδιο της κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητάς του για την επεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων) είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την έκδοση του ως άνω ΠΔ, η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και η πρόβλεψη (στο άρθρο 103 παρ. 8) ότι “απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων (του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα) σε αορίστου χρόνου”, γέννησε αντιδράσεις από συγκεκριμένους νομικούς κύκλους -και όχι μόνο- περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων (άρθρο 11) του “διατάγματος Παυλόπουλου”, με το οποίο μονιμοποιήθηκαν οι συμβασιούχοι.

Η εν λόγω άποψη, που διατυπώθηκε το 2011, έλαβε τότε αρκετή δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συζητείται – πιθανότατα όχι τυχαία, λαμβανομένης υπόψη και της πολιτικής συγκυρίας – το ενδεχόμενο “αντισυνταγματικότητας” του “διατάγματος Παυλόπουλου”.

Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα

Η επίσημη στοχοποίηση των συμβασιούχων που μονιμοποιήθηκαν με το ως άνω διάταγμα ήρθε με το Ν. 4250/2014, ένα νομοσχέδιο-“σκούπα” του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της ατζέντας στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης (καταργήσεις φορέων, αξιολόγηση, διαθεσιμότητα, επανέλεγχος των συμβάσεων κ.λπ.) και εντάσσεται πέραν πάσης αμφιβολίας στην προσπάθεια δημιουργίας μίας “δεξαμενής” απολύσεων, κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Δεν θα επανέλθω ιδιαίτερα στο θέμα της «αξιολόγησης με βάση προκαθορισμένα ποσοστά εκροών» γιατί μόνο πραγματική αξιολόγηση δεν είναι, αφού αποτελεί άρνηση της ίδιας της έννοιας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά το έχουν διαπιστώσει έγκριτα όργανα όπως, μεταξύ άλλων, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Άλλωστε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει συζητήσει επ’ αυτού και έχει διατυπώσει την αντίθεση του στην εφαρμογή της.

Επίσης επισημαίνω ότι η διαδικασία εντοπισμού πλαστών πτυχίων –που επικαλείται το ΥΠΜ- είναι άλλη διαδικασία, που γίνεται και οφείλει να γίνεται από τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών. Διαδικασία που ξεκίνησε ήδη και διενεργείται και στο Δήμο μας.

Το ΥΠΔΜ εμπλέκει τις δύο διαδικασίες με προφανείς σκοπούς!

Τι πρέπει λοιπόν να πράξουμε εμείς ως αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εμείς είμαστε διαχρονικά υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας, με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, οι οποίες – εκτός των υπαλλήλων – διασφαλίζουν και το συμφέρον των δημοτών στους οποίους και οφείλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες.

Εμείς, σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ της πραγματικής διαφάνειας και αξιοκρατίας στους Δήμους και το σύνολο του Δημόσιου Τομέα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στον έλεγχο και την τιμωρία των πραγματικών επιόρκων και όσων παράνομα βρέθηκαν σε θέσεις εργασίας.

Άλλωστε τόσο εγώ όσο και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι έχουμε αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν  ότι όχι μόνο δεν υπερασπίζουμε παράνομες προσλήψεις και πλαστά δικαιολογητικά, στο Δήμο μας,  αλλά εμείς πρώτοι ζητήσαμε τον έλεγχο την διαφάνεια και την νομιμότητα

Όμως δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε ένα “κυνήγι μαγισσών” που στήνει η κυβέρνηση.

Οι περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών κ.λπ. είναι εύκολο να διασταυρωθούν χωρίς όλη αυτή την “εκστρατεία”, αφού όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ.

Τα υπόλοιπα αποσκοπούν στην εκ των υστέρων ανατροπή των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που ίσχυσαν κατά την εφαρμογή του ΠΔ Παυλόπουλου.

Θεωρούμε ότι ο επανέλεγχος των συμβάσεων είναι απολύτως προσχηματικός και συνδέεται ευθέως με την αγωνία του ΥΔΜΗΔ να φανεί συνεπής στις μνημονιακές του δεσμεύσεις για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων τους.

Η ίδια η διαδικασία που επιλέγεται – με απειλές κατά των υπηρεσιακών παραγόντων και των αιρετών, με ασφυκτικά χρονικά πλαίσια κ.λπ. – παραβιάζει την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικά νομιμοποιημένων Δημοτικών Αρχών και αποδεικνύει τις πραγματικές διαθέσεις του ΥΔΜΗΔ.

Τις μαζικές απολύσεις στην ΤΑ, την κατάργηση των θέσεων αυτών, την συρρίκνωση των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και τον ακρωτηριασμό της.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω το ΔΣ να αποφασίσει τα παρακάτω :

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου αποφασίζει την μη παροχή στοιχείων για τον επανέλεγχο συμβάσεων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου σε εφαρμογή του Ν 4250/2014 και δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να απέχουν από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την επανεξέταση των συμβάσεων με νέα κριτήρια σύμφωνα με το Ν. 4250/14.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s