Posts Tagged ‘Καλλικράτης’

Υποχρεωτική η υπαγωγή τους σε πρόγραμμα εξυγίανσης, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

Υποχρεωτική υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για τους υπερχρεωμένους δήμους, οι οποίοι θα τεθούν σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης με περιορισμό ή ακόμη και «πάγωμα» προσλήψεων, αλλά και δέσμευση εσόδων για την αποπληρωμή των οφειλών τους.
Εθελοντικά οι δήμοι έχουν προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, διαδικασία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτό μόνο κάποια από τις δημοτικές ενότητες – τους πρώην δήμους, που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη – ώστε οι όροι και οι περιορισμοί να μην ισχύουν για το σύνολο κάποιου δήμου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καλλικράτειος Δήμος Νίκαιας – Ρέντη, από τον οποίο θα μπορεί, εφόσον υποβληθεί η σχετική αίτηση, να ενταχθεί στο πρόγραμμα μόνον η δημοτική ενότητα Νίκαιας, στην οποία οφείλεται και το υψηλό χρέος του δήμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα είναι δυνατή η ένταξη του συνόλου του δήμου στο πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα – όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Χάρης Καστανίδης – είναι οι ετήσιες υποχρεώσεις των δήμων για τοκοχρεολύσια να υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων ή το συνολικό τους χρέους να υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών εσόδων, καθώς και οι δήμοι να αδυνατούν, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, να καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
Σε όσους δήμους ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα δάνεια που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλες ιδιωτικές τράπεζες, να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους προς ιδιώτες, αλλά και να τους δοθεί προκαταβολικά μέρος από τους θεσμοθετημένους πόρους της Αυτοδιοίκησης και κονδύλια από το ειδικό ταμείο που θα δημιουργηθεί.
Ωστόσο, με την υπαγωγή στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως η μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μετατάξεων πλεοναζόντων υπαλλήλων σε άλλους φορείς του Δημοσίου, ο περιορισμός των προσλήψεων και η διάθεση μέρος ή του συνόλου των εσόδων τους για την επίτευξη των στόχων που θα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης.
Παράλληλα, θα βρίσκονται σε μόνιμο καθεστώς επιτήρησης, η εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται από την Ελεγκτική Επιτροπή και οι δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσιες αναφορές προόδου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι ίση με τη διάρκεια της δημοτικής θητείας, δηλαδή για όσους υπαχθούν τώρα, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα έως το 2014.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο πρόγραμμα θα υπαχθούν τουλάχιστον 15 δήμοι μεταξύ των οποίων οι Δήμοι Αχαρνών, Πειραιά, Αμαρουσίου, Ασπροπύργου, Νίκαιας – Ρέντη, Περάματος και Φυλής, ενώ άλλοι περίπου 80 δήμοι θα αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα μόνο μέσω ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα δάνεια που διαθέτουν.
Advertisements

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, «..Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.»

Ο Καλλίρης έκανε πράξη το εδάφιο αυτό του Καλλικράτη και δημοσιοποίησε την περιουσιακή κατάσταση των αιρετών του δήμου μας. Μπράβο του.

Αν τα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Υποθέτουμε πως ναι. Εσείς πάντως θα τα βρείτε εδώ.

 

Την ώρα που χιλιάδες συνομήλικοι τους βρίσκονται στις πλατείες της Ελλάδος, καμιά 15αριά νεαροί Ζωγραφιώτες συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων.

 Μόνο που κανείς, δεν τους ψήφισε γι’ αυτό το λόγο και άρα οι μαθητές αυτοί, δεν μπορούσαν παρά να εκπροσωπούν τον εαυτό τους και μόνο. Το γιατί μπαίνει ο όρος Δημοτικό Συμβούλιο νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση.

Το να έχει η μαθητική κοινότητα φωνή το θεωρούμε πολύ θετικό και απαραίτητο βήμα. Αλλά τέτοιο βήμα, μία κυβέρνηση που έχει κάτσει στο σβέρκο του λαού δεν μπορεί να το προσφέρει πλέον. Θα μπορούσε ίσως η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά με «διορισμένους» χλωμό το βλέπουμε.

Το δελτίο τύπου του δήμου, για το τι συζητήθηκε θα το διαβάσετε εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 ο Δήμος Ζωγράφου θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών ,ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου κ. Παναγιώτης Α. Χριστιάς

 καλεί εκπροσώπους των φορέων όπως περιγράφονται ανωτέρω, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να καταθέσουν εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στο Δημοτικό

από τον Ριζοσπάστη

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

  • Οτι οι δήμοι για να πραγματοποιήσουν ένα έργο θα πρέπει να συνεργαστούν, να συμπράξουν με ιδιώτες ή να το αναθέσουν σε επιχειρηματίες, με άμεση επίπτωση και στο λαϊκό εισόδημα σε ό,τι αφορά το κόστος.
  • Ενίσχυση του εθελοντισμού, ιδιαίτερα στους τομείς κοινωνικής αλληλεγγύης, προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης του πολιτισμού.

Μηχανισμός χρηματοδότησης των επιχειρηματιών

Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του αντιδραστικού «Καλλικράτη», προπαγάνδιζε ένα πρόγραμμα που έχει ονομάσει «πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο συμπεριλαμβανόταν και στο νόμο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση σαν χρηματοδοτικό εργαλείο για τους νέους δήμους και τις περιφέρειες. Το πρόγραμμα αυτό αφορά: την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών αρμοδιότητας περιφερειών και δήμων, «τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης», κυρίως μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του «Καλλικράτη» και μέσα από αυτό η κυβέρνηση λέει ότι επιδιώκει τη «δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Αυτοδιοίκηση». (περισσότερα…)

Με ένα δελτίο τύπου Το Δίκτυο Εθελοντών Ζωγράφου (ΔΕΖ) κοινοποιεί την ύπαρξη του. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη 12ετία εθελοντικές οργανώσεις, με αυτή την μορφή, δεν υπήρχαν στην πόλη μας, Κάνοντας αυτό το σύντομο σχόλιο, δε φιλοδοξούμε να αναδείξουμε όλη την κοινωνικοπολιτική διάσταση του εθελοντισμού. Συμφωνούμε όμως με το ΔΕΖ ότι: Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις”.

Η μία διάστασή του ήταν ο εθελοντισμός στυλ Ολυμπιακών Αγώνων για παράδειγμα. Οι εθελοντές συνεπαρμένοι με την εθνική ιδέα των Ο.Α. προσέφεραν, την εργασία τους δωρεάν στο μεγάλο κατασκευαστικό και όχι μόνο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζοντας αρκετές φορές  ως εθνικά μειοδότες όσους έκαναν λόγο για μεγάλη μπίζνα αλλά και για τα χρέη που θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια μετά. Το φιάσκο των Ο.Α αποκαλύφθηκε πλέον και όποιος ήθελε να καταλάβει κατάλαβε.

Από την άλλη ενισχύσει όντως τις σχέσεις αλληλεγγύης και την κοινωνική συνείδηση. Σε μία κοινωνία απόλυτου εξατομικισμού από τη μία αλλά και έντονης αμφισβήτησης από την άλλη, αρκετός κόσμος που θέλει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο βρίσκει έτσι μία διέξοδο.

Ενώ μία άλλη εκδοχή του, όπως αυτή της ΕΔΔΚ ισχυρίζεται ότι δρούμε εθελοντικά γιατί δεν εμπιστευόμαστε το κράτος να διαφυλάξει τη λαϊκή περιουσία και το φυσικό περιβάλλον.

Την τάση αυτής της κοινωνίας μας έρχεται να αξιοποιήσει ή να βοηθήσει, ανάλογα την οπτική του καθενός ο Καλλικράτης συστήνοντας τα γραφεία εθελοντισμού σε κάθε δήμο. Κι ενώ το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι συρρικνώνεται στο μισό ο δήμος Ροδου για παράδειγμα καλεί τους Ροδίτες να προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα. Κοινωνικά ευαίσθητος βεβαίως και ο δήμος Ζωγράφου μας καλεί να στηρίξουμε τον ραδιομαραθώνιο του ράδιο – Ζωγράφου για το Χαμόγελο του Παιδιού.

Μην τα πολυλογούμε. Αυτό που θα γίνεται εμφανές από εδώ και πέρα είναι ότι όσο το κράτος πρόνοιας θα συρρικνώνεται τόσο οι κυβερνώντες θα μας καλούν να δράσουμε εθελοντικά. Ο θετικός ακτιβισμός κόντρα στον διεκδικητικό ακτιβισμό και ο καθένας ας επιλέξει, όπως γράφαμε πρόσφατα.

Το ΔΕΖ είναι νέο δίκτυο και θα ήταν άδικο να του φορτώσουμε αμαρτίες αλωνών. Εκτιμούμε όμως ότι η στιγμή που τα μέλη της νεολαίας του μνημονίου και υποψήφιοι με την Καλλίρη, (Τριανταφύλλης,  Παναγιωτοπούλου) όπως μπορείτε να διασταυρώσετε και εδώ επιλέγουν να κάνουν την εκκίνηση του δικτύου δεν είναι τυχαία. Ο δήμος μας και έχει αργήσει στη σύσταση του γραφείου εθελοντών αλλά και μεγάλο κενό υπάρχει σε αυτό τον τομέα.

Το τι μορφή και διάσταση θα πάρει το ΔΕΖ δεν το προκαταλαμβάνουν ούτε οι ίδιοι οι συντελεστές του. Δε θα το κάνουμε ούτε κι εμείς.

Αν κάτι πρέπει να πούμε είναι ότι, την ενέργειά μας θα πρέπει να την προσφέρουμε «εθελοντικά» και χωρίς οικονομία δυνάμεων,  στην απόκρουση της λεηλασίας από τα κόμματα του μνημονίου και την προάσπιση της ποιότητας της ζωής μας. Το πως θα το κάνει ο καθένας βέβαια είναι δικό του θέμα.

Δημοσιεύουμε από τον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη (χωρίς φυσικά να συμφωνούμε με τις πολιτικές εκτιμήσεις του εντύπου) μία πρόγευση για το τι σημαίνουν οι εξαγγελίες Ραγκούση, για τους υπερχρεωμένους δήμους. Στη λίστα πάντως αναμένονται αλλαγές καθώς αναγνωρίστηκε λάθος για δύο δήμους.

Ενα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί για τους υπερχρεωμένους δήμους και θα φέρει νέα δεινά στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες παρουσίασε την περασμένη Πέμπτη η κυβέρνηση. Το λεγόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», προβλέπει την περικοπή κάθε πόρου και χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μια σειρά δήμους που είναι χρεωμένοι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να πληρώσουν τα χρέη τους.

Το αποτέλεσμα;

  • Χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, πάγωμα προσλήψεων.
  • Υποβάθμιση, αναστολή ή ακόμα και κατάργηση μιας σειράς υπηρεσιών – έστω και αυτών που ήταν υποτυπώδεις ή αποσπασματικές – που εξυπηρετούσαν ένα μικρό κομμάτι εργατικών-λαϊκών οικογενειών.
  • Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της φορολογίας για μια σειρά έργα και αύξηση της πληρωμής για όσες υπηρεσίες θα παρέχονται.
  • Τα ποσά που αναλογούν σε αυτούς τους δήμους από τους θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (σ.σ. χρήματα των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που προέρχονται από τη φορολογία, το ΦΠΑ και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) θα δεσμεύονται άμεσα και δε θα αποδίδονται στους δήμους. Θα πηγαίνουν κατευθείαν στις τράπεζες από τις οποίες οι δήμοι έχουν πάρει δάνειο για να λειτουργούν.

Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση του ΚΚΕ, που προειδοποιούσε το λαό για τον αντιδραστικό ρόλο του «Καλλικράτη». Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι για τα χρέη των δήμων αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, αλλά και των δημοτικών αρχών (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑ.Ο.Σ.) που την εφαρμόζουν.

Οι δήμοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης:

  • Υποχρεούνται να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων τους – ΚΑΠ, ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), εισπράξεις από τέλη και ανταποδοτικές υπηρεσίες κ.ο.κ. – προς εκπλήρωση των στόχων που θα θέτει το «πρόγραμμα» (αποπληρωμή δανείων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρέτηση υποχρεώσεων προς προμηθευτές κ.ο.κ.). Οι ίδιοι οι δήμοι θα διαχειρίζονται μόνο τα αναγκαία ποσά για την υποτυπώδη λειτουργία τους.
  • Θα παγώσουν ή θα περιοριστούν δραστικά οι προσλήψεις προσωπικού, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο – αν και δεν ομολογείται – πως θα υπάρξουν μαζικές απολύσεις και δραστικός περιορισμένος κυρίως του προσωπικού που εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
  • Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο «εξυγίανσης» περιλαμβάνονται και μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία θα εξειδικευθούν όταν συνταχθούν τα ειδικά προγράμματα ανά δήμο. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν στην αύξηση των εσόδων των δήμων. Ομως, τέτοια αύξηση δεν μπορεί να προκύψει από αλλού παρά μόνο από την αύξηση της δημοτικής φορολογίας (πάσης φύσεως τέλη), την εκποίηση δημοτικής περιουσίας (αξιοποίηση τη λέει η κυβέρνηση) και φυσικά την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και υποδομών.

Ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει μια δημοτική περίοδο. Ομως, τα προγράμματα αυτά θα είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας και η εκάστοτε νέα δημοτική αρχή που θα προκύπτει από τις τοπικές εκλογές θα τα επικαιροποιεί.

Πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη

Ας δούμε, όμως, πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη στους δήμους: κλικ για τη συνέχεια